8 DB n D B; ^~ k 0IEzUhJ6  %"0S['z  ( <HO%Sy '*+FXi  &6S&p     '1BVh M27=R%q 9=0en (;SZm" .&2Y_x%#1Uu0%> & 0J>  @cO{BpNamd5D XM e  !!!!P$!5u! ! !#!!"!$"+5"a"v" y""""" """+"#!1#S#[#a#g#n#v#'$$'$$$ %"%,@% m%{%%% %%%-&&.&+U&/& & &&&&&'/'E' I' S'_'p''''''$' ( ((!( 1(U<(((((!( (()')G)3Y)A)p)@*H*L*(e******* +*#+N+W+r+w++++'+++++ ,(,0,7, G,h,p,!y,,0,+,-<--!j-8- --M- $. /. e&2}c[ Y(7~g.k)h8b%- Lqt@';3d:>]!I?GA=UNWjVOZ E|*a0M,$FziR<1Cp/#s_{49\`nQ+vHBP5TlSxwKJu r^fyo" mDX6 --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) --use-libatasmart use atasmart library for disk monitoring instead of hddtemp daemon -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s> -1

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

MaxMinA Psensor instance already exists.AMD CPUAMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmApplication IndicatorBackground opacity:Background:BottomCPUCannot open connection to X11 server.Cannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.CelsiusChip:ColorColor:ColorsCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Copyright(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.comDiskDisplay sensor in the label (experimental)Display sensor in the menuDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnable sensors loggingEnables debug mode.Enables debug mode: %dFahrenheitFail to connect to: %sFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to load Psensor icon.Failed to retrieve NVIDIA information.Fan alertForeground:GraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:Intel CPUInterfaceInvalid JSON: %sInvalid content: %sKeep window belowLaunch on session startupLeftLow threshold:MaxMeasure update interval:MeasuresMinMonitoring duration:N/ANVIDIA GPUNVIDIA proprietary driver not used or cannot retrieve NVIDIA GPU temperature.NameName:No sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:Position of sensors table:PreferencesPsensor - Temperature MonitorPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeScript executed when an alarm is raised:Select foreground colorSensorSensor InformationSensor PreferencesSensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.SensorsSensors logging interval:ShowStartupTemperature alertTemperature unit:TopTry `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUnknownUpdate interval:Usage: %s [OPTION]... VIA CPUValueWWW directory: %sWeb server started on port: %d_Help_Psensoratasmart: sk_disk_open() failure: %s.gettimeofday failed.hddtemp: failed to open connection.hddtemp: failed to open socket.hddtemp: wrong string: %s.lmsensor: cannot get value of subfeature %s: %s.lmsensor: initialization failure: %s.lmsensor: lmsensor_psensor_create failure: wrong feature type.minute(s)psensorRightpsensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)seconds(s)Project-Id-Version: psensor 1.0.0.0 Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2014-06-01 00:22+0200 PO-Revision-Date: 2014-06-03 15:21+0000 Last-Translator: Josef Andersson Language-Team: Swedish Language: sv MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2014-06-14 08:04+0000 X-Generator: Launchpad (build 17045) Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1); --sensor-log-file=PATH ställ in loggfil för sensor till PATH --sensor-log-interval=S ställ in loggintervall för sensor till S (sekunder) --use-libatasmart använd atasmart-biblioteket för diskövervakning istället för hddtemp-demon -d, --debug=LEVEL ställ in felsökningnivån mellan 0 and 3 -d, --debug=LEVEL ställ in felsökningsnivå, heltal mellan nivå 0 och 3 -h, --help visa denna hjälp och avsluta -v, --version visa versionsinformation och avsluta -h, --help visa denna hjälp och avsluta -v, --version visa versionsinformation och avsluta -l, --log-file=PATH ställ in loggfilen till PATH -n, --new-instance tvinga fram att skapa ett nytt Psensor-program -p,--port=PORT webbserverport -w,--wdir=DIR katalog som innehåller webbserversidor -u, --url=URL URL för psensor-server, exempelvis: http://hostname:3131%%s webbplats <%s> -1

Hittade inte sida - Gå till Huvudsida

Begärde serverstopp

MaxMinDet finns redan en Psensor-instans.AMD CPUAMD: kan inte hitta ADL-bibliotek.AMD: kan inte hämta antal adaptrar.AMD: misslyckades med att initialisera ADL.AMD: saknar ADL API.OmOm PsensorAktivera skrivbordsnotifieringAlarmProgramindikatorBakgrundsgenomskinlighet:Bakgrund:BottenCPUKan inte öppna anslutning till X11-server.Kan inte öppna loggfil: %sKan inte öppna sensorloggfil: %sCelsiusChip:FärgFärg:FärgerCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com Licens GPLv2: GNU GPL version 2 eller senare Det här är fri programvara: Du kan fritt modifiera den och distribuera den Det finns INGEN GARANTI i den omfattning som medges av gällande lag. Copyright(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.comDiskVisa sensor i etiketten (experimentell)Visa sensor i menyRita sensorkurvaRedigera inställningarRedigera sensorinställningarAktivera räknare för Unity-programstartareAktivera menyAktivera sensorloggingAktiverar felsökningsläge.Aktiverar felsökningsläge: %dFahrenheitMisslyckades med att ansluta till: %sMisslyckades med att aktivera sensorloggning.Misslyckades med att skapa webbserver.Misslyckades med att läsa in Psensor-ikon.Misslyckades med att hämta NVIDIA-information.FläktlarmFörgrund:GrafHOME-variabel inte inställd.HTTP-begäran: %sGöm fönsterdekorationGöm fönster vid uppstartHögt tröskelvärde:Id:Intel CPUGränssnittOgiltig JSON: %sOgiltigt innehåll: %sHåll fönster underStarta vid sessionsuppstartVänsterLågt tröskelvärde:MaxUppdateringsintervall för mätning:MätningarMinÖvervakningstid:Ej tillgängligNVIDIA GPUProprietär NVIDIA-drivrutin ej använd, eller kan inte hämta NVIDIA GPU-temperatur.NamnNamn:Inga sensorer hittades.Antal AMD/ATI-adaptrar: %dAntal aktiva AMD/ATI-adaptrar: %dAlternativ:Sensortabellens position:InställningarPsensor - TemperaturövervakarePsensor-webbplatsPsensor har inte kompilerats med fjärrsensorstöd.Psensor är ett GTK+-program för att övervaka hårdvarusensorerPsensor är ett GTK+-program för att övervaka hårdvarusensorer, inklusive temperaturer och fläkthastigheter.AvslutaRPMRapportera fel till: %s Återställ fönsterposition och storlekSkript att köra vid alarm:Välj förgrundsfärgSensorSensorinformationSensorinställningarSensorloggfil redan öppen.Sensorloggfil ej öppen.Sensorloggfil ej öppen, kan inte stänga.SensorerLoggintervall för sensor:VisaUppstartTemperaturlarmTemperaturenhet:ToppenProva`%s --help' för mer information. Typ:URL: http://localhost:%dOkändUppdateringsintervall:Användning: %s [FLAGGA]... VIA CPUVärdeWWW-katalog: %sWebbserver startade på port: %d_Hjälp_Psensoratasmart: sk_disk_open()-fel: %s.gettimeofday misslyckades.hddtemp: misslyckades med att öppna anslutning.hddtemp: misslyckades med att öppna uttag.hddtemp: fel sträng: %s.lmsensor: kan inte hämta värdet för underegenskap %s: %s.lmsensor: initialiseringsfel: %s.lmsensor: lmsensor_psensor_create fel: fel egenskapstyp.minut(er)Högerpsensor-server är en HTTP-server för att fjärrövervaka hårdvarusensorer.sekund(er)sekund(er)