$, 8 D n_ D B ^V k 0! ER U h WYJm6  "('Go  %% >_ekryx'v0 0<Sg~&&  '39Pax 2M6% 79H=e&+/ C'd" ,4MRd&v !@F%Ou#0%>@ J  AV|OM`4s: LDPoR T Tl @ ! !+!+D!.p! !!! !!""" 7"*D""o".""""""#*$%4%K%`%t%%%%-% %#&8&7S&&%&#&& ''#'='N'j''''''''(%(+(4(8(K(}R(((((');)C) ^)i))H)F)v.* ***%*<*++?+F+W+(h+'+9++5+2,8,P,*d,,,,,,,- --9-?-(H-'q-$-%-"-8.@.@[. .U. . /*@H[nA}2C k>yUJ(dW&# x %<_ lB` YD{o5vm;,)\=!6q~XG/:N$QIRbOS7jfT]M?czp0E|Vu8eht'."34w-ras9ZFK1i+PL ^g --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) --use-libatasmart use atasmart library for disk monitoring instead of hddtemp daemon -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s>

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

MaxMinA Psensor instance already exists.AMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmBackground opacity:Background:Cannot open connection to X11 server.Cannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.Chip:ColorColor:ColorsCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Copyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Copyright(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.comDetailsDisplay sensor in the Application Indicator menuDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnable sensors loggingEnables debug mode.Enables debug mode: %dFail to connect to: %sFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to load Psensor icon.Failed to retrieve NVIDIA information.Fan alertForeground:GraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:InterfaceInvalid JSON: %sInvalid content: %sKeep window belowLow threshold:MaxMeasure update interval:MeasuresMinMonitoring duration:N/ANVIDIA proprietary driver not used or cannot retrieve NVIDIA GPU temperature.NameName:No sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:Position of sensors table:PreferencesPsensor - Temperature MonitorPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeScript executed when an alarm is raisedSelect foreground colorSensorSensor InformationSensor PreferencesSensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.SensorsSensors logging intervalShowTemperature alertTemperature unit:Try `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUbuntu Application IndicatorUnknownUpdate interval:Usage: %s [OPTION]... ValueWWW directory: %sWeb server started on port: %d_Help_Psensoratasmart: sk_disk_open() failure: %s.gettimeofday failed.hddtemp: failed to open connection.hddtemp: failed to open socket.hddtemp: wrong string: %s.lmsensor: cannot get value of subfeature %s: %s.lmsensor: initialization failure: %s.lmsensor: lmsensor_psensor_create failure: wrong feature type.minute(s)psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)seconds(s)Project-Id-Version: psensor Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2014-04-10 08:17+0200 PO-Revision-Date: 2014-04-07 08:50+0000 Last-Translator: Pjotr12345 Language-Team: Dutch Language: nl MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2014-04-09 22:52+0000 X-Generator: Launchpad (build 16976) --sensor-log-file=PATH stel het sensorlogboekbestand in op PATH --sensor-log-interval=S stel de tussenpoze voor het sensorlogboek in op S (seconden) --use-libatasmart gebruik atasmart-bibiotheekbestand voor schijfbewaking i.p.v. hddtemp-achtergronddienst -d, --debug=LEVEL stel het foutopsporingsniveau in, integer tussen 0 en 3 -d, --debug=LEVEL stel het foutopsporingsniveau in, integer tussen 0 en 3 -h, --help toon deze hulptekst en sluit af -v, --version toon versie-infomatie en sluit af -h, --help toon deze hulpinformatie en sluit af -v, --version toon versie-informatie en sluit af -l, --log-file=PATH stel het logboekbestand in op PATH -n, --new-instance forceer het aanmaken van een nieuwe Psensor-toepassing -p,--port=PORT webserverpoort -w,--wdir=DIR map die webserverpagina's bevat -u, --url=URL het webadres van de psensor-server, voorbeeld: http://hostname:3131%Webpagina van %s: <%s>

Pagina niet gevonden - ga naar Hoofdpagina

Stilzetting van server verzocht

MaxMinEr bestaat reeds een instantie van Psensor.AMD: kan ADL-bibliotheekbestand niet vindenAMD: kan het aantal videokaarten niet bepalen.AMD: kon ADL niet initialiseren.AMD: ontbrekende ADL's API.OverOver PsensorBureaubladmeldingen inschakelenAlarmOndoorzichtigheid van achtergrond:Achtergrond:Kan verbinding met X11-server niet openen.Kan logboekbestand niet openen: %sKan logboekbestand van sensor niet openen: %s.Chip:KleurKleur:KleurenAuteursrecht (C) %s jeanfi@gmail.com Licentie GPLv2: GNU GPL versie 2 of nieuwer Dit is vrije programmatuur: u mag hem wijzigen en doorgeven. Er zit geen garantie op, voor zover de wet dat toestaat. Auteursrecht (C) %s jeanfi@gmail.com Licentie GPLv2: GNU GPL versie 2 of nieuwer Dit is vrije programmatuur: u mag hem wijzigen en doorgeven. Er zit geen garantie op, voor zover de wet dat toestaat. Auteursrecht(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.comBijzonderhedenSensor tonen in het menu van de ToepassingsindicatorSensor-curve tekenenVoorkeuren bewerkenSensorvoorkeuren bewerkenTeller voor Unity-starter inschakelenMenu inschakelenLogboeken bijhouden inschakelen voor sensorenSchakelt foutopsporingsmodus in.Schakelt foutopsporingsmodus in: %dKon niet verbinden met: %sKon logboeken bijhouden niet inschakelen voor sensoren.Kon geen webserver maken.Kon pictogram van Psensor niet laden.Kon Nvidia-informatie niet ophalen.VentilatorwaarschuwingVoorgrond:GrafiekVariabele voor HOME niet ingesteld.HTTP-verzoek: %sVensteromlijsting verbergenVenster bij opstarten verbergenDrempel voor hoog:Id:BedieningsschilOngeldige JSON: %sOngeldige inhoud: %sHoud venster eronderDrempel voor laag:MaxTussenpoze voor bijwerken van meting:MetingenMinDuur van bewaking:N.v.t.Het niet-vrije Nvidia-stuurprogramma wordt niet gebruikt of het kan de temperatuur van de grafische Nvidia-chip niet bepalen.NaamNaam:Geen sensoren bespeurd.Aantal AMD/ATI-videokaarten: %dAantal actieve AMD/ATI-videokaarten: %dOpties:Positie van sensorentabel:VoorkeurenPsensor - TemperatuurbewakerThuispagina van PsensorPsensor os niet gecompileerd met ondersteuning voor sensoren op afstand.Psensor is een GTK+ toepassing voor het bewaken van apparatuursensorenPsensor is een GTK+ toepassing voor het bewaken van apparatuursensoren, inclusief temperaturen en ventilatorsnelheden.AfsluitenRPMMeld fouten aan: %s Vensterpositie en -grootte herstellenScript dat wordt uitgevoerd wanneer er een alarm plaatsvindtKies voorgrondkleurSensorSensorinformatieSensorvoorkeurenLogboekbestand van sensor is al geopend.Logboekbestand van sensor niet geopend.Logboekbestand van sensor niet geopend, kan niet sluiten.SensorenTussenpoze voor bijhouden van logboeken voor sensorenTonenTemperatuurwaarschuwingTemperatuureenheid:Probeer '%s --help' voor meer informatie. Soort:URL: http://localhost:%dUbuntu ToepassingsindicatorOnbekendTussenpoze voor bijwerken:Gebruik: %s [OPTIE]... WaardeWWW-map: %sWebserver gestart op poort: %d_Hulp_Psensoratasmart: sk_disk_open() mislukking: %s.gettimeofday (tijdbepaling) is mislukt.hddtemp: kon verbinding niet openen.hddtemp: kon contactpunt niet openen.hddtemp: verkeerde tekenreeks: %s.lmsensor: kan waarde van subfunctie %s niet bepalen: %s.lmsensor: opstartfout: %s.lmsensor: lmsensor_psensor_create failure: verkeerd functietype.minu(u)t(en)psensor-server is een HTTP-server voor het bewaken van apparatuursensoren op afstand.seconde(n)seconden(s)