Merge tag 'upstream/1.1.4'
[psensor-pkg-ubuntu.git] / po / sv.po
1 # Swedish translations for psensor package.
2 # Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the psensor package.
4 # Jean-Philippe Orsini <jeanfi@gmail.com>
5 # Translators:
6 # Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2014.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: psensor 1.0.0.0\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com\n"
12 "POT-Creation-Date: 2016-06-03 13:48+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2014-09-20 11:26+0000\n"
14 "Last-Translator: Jean-Philippe Orsini <Unknown>\n"
15 "Language-Team: Swedish\n"
16 "Language: sv\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-21 08:56+0000\n"
21 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23
24 #: src/cfg.c:510
25 #, c-format
26 msgid "Failed to create the directory %s: %s"
27 msgstr "Misslyckades med att skapa katalogen %s: %s"
28
29 #: src/cfg.c:557
30 #, fuzzy, c-format
31 msgid "Failed to load configuration file %s: %s"
32 msgstr "Misslyckades med att tolka konfigurationsfilen: %s"
33
34 #: src/cfg.c:580
35 #, c-format
36 msgid "Failed to save configuration file %s."
37 msgstr "Misslyckades med att spara konfigurationsfilen %s."
38
39 #: src/lib/amd.c:171
40 msgid "AMD: cannot found ADL library."
41 msgstr "AMD: kan inte hitta ADL-bibliotek."
42
43 #: src/lib/amd.c:198
44 msgid "AMD: missing ADL's API."
45 msgstr "AMD: saknar ADL API."
46
47 #: src/lib/amd.c:208
48 msgid "AMD: failed to initialize ADL."
49 msgstr "AMD: misslyckades med att initialisera ADL."
50
51 #: src/lib/amd.c:214
52 msgid "AMD: cannot get the number of adapters."
53 msgstr "AMD: kan inte hämta antal adaptrar."
54
55 #: src/lib/amd.c:253
56 #, c-format
57 msgid "Number of AMD/ATI adapters: %d"
58 msgstr "Antal AMD/ATI-adaptrar: %d"
59
60 #: src/lib/amd.c:254
61 #, c-format
62 msgid "Number of active AMD/ATI adapters: %d"
63 msgstr "Antal aktiva AMD/ATI-adaptrar: %d"
64
65 #: src/lib/hdd_atasmart.c:59 src/lib/hdd_hddtemp.c:125
66 msgid "Disk"
67 msgstr "Disk"
68
69 #: src/lib/hdd_atasmart.c:141
70 #, c-format
71 msgid "%s: sk_disk_open() failure: %s."
72 msgstr "%s: sk_disk_open()-fel: %s."
73
74 #: src/lib/hdd_hddtemp.c:62
75 #, c-format
76 msgid "%s: failed to open socket."
77 msgstr "%s: misslyckades med att öppna uttag."
78
79 #: src/lib/hdd_hddtemp.c:75
80 #, c-format
81 msgid "%s: failed to open connection."
82 msgstr "%s: misslyckades med att öppna anslutning."
83
84 #: src/lib/hdd_hddtemp.c:190 src/lib/hdd_hddtemp.c:270
85 #, c-format
86 msgid "%s: wrong string: %s."
87 msgstr "%s: fel sträng: %s."
88
89 #: src/lib/lmsensor.c:44
90 #, c-format
91 msgid "%s: Cannot get value of subfeature %s: %s."
92 msgstr "%s: kan inte hämta värdet för underegenskap %s: %s."
93
94 #: src/lib/lmsensor.c:137
95 #, c-format
96 msgid "%s: Wrong feature type."
97 msgstr "%s: fel egenskapstyp."
98
99 #: src/lib/lmsensor.c:166
100 msgid "Intel CPU"
101 msgstr "Intel CPU"
102
103 #: src/lib/lmsensor.c:170
104 msgid "AMD CPU"
105 msgstr "AMD CPU"
106
107 #: src/lib/lmsensor.c:172
108 msgid "NVIDIA GPU"
109 msgstr "NVIDIA GPU"
110
111 #: src/lib/lmsensor.c:174
112 msgid "VIA CPU"
113 msgstr "VIA CPU"
114
115 #: src/lib/lmsensor.c:176
116 msgid "ACPI"
117 msgstr ""
118
119 #: src/lib/lmsensor.c:201
120 #, c-format
121 msgid "%s: initialization failure: %s."
122 msgstr "%s: initialiseringsfel: %s."
123
124 #: src/lib/pgtop2.c:42
125 msgid "CPU usage"
126 msgstr ""
127
128 #: src/lib/pgtop2.c:47
129 msgid "CPU"
130 msgstr "CPU"
131
132 #: src/lib/pgtop2.c:63
133 msgid "free memory"
134 msgstr ""
135
136 #: src/lib/pgtop2.c:64
137 msgid "memory"
138 msgstr ""
139
140 #: src/lib/plog.c:43
141 #, c-format
142 msgid "Cannot open log file: %s"
143 msgstr "Kan inte öppna loggfil: %s"
144
145 #: src/lib/nvidia.c:58
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "%s: Unknown NVIDIA product name for GPU %d"
148 msgstr "Misslyckades med att hämta NVIDIA-information."
149
150 #: src/lib/nvidia.c:63
151 #, fuzzy, c-format
152 msgid "%s: Failed to retrieve NVIDIA product name for GPU %d"
153 msgstr "Misslyckades med att hämta NVIDIA-information."
154
155 #: src/lib/nvidia.c:226
156 #, fuzzy, c-format
157 msgid "%s: Failed to retrieve measure of type %x for NVIDIA GPU %d"
158 msgstr "Misslyckades med att hämta NVIDIA-information."
159
160 #: src/lib/nvidia.c:293
161 #, c-format
162 msgid "%s: Cannot open connection to X11 server."
163 msgstr "%s: Kan inte öppna anslutning till X11-server."
164
165 #: src/lib/nvidia.c:301
166 #, c-format
167 msgid "%s: Failed to retrieve NVIDIA information."
168 msgstr "%s: Misslyckades med att hämta NVIDIA-information."
169
170 #: src/lib/nvidia.c:370
171 #, fuzzy, c-format
172 msgid "%s: Failed to retrieve number of fans."
173 msgstr "Misslyckades med att hämta NVIDIA-information."
174
175 #: src/lib/psensor.c:453 tests/test_psensor_type_to_unit_str.c:62
176 msgid "RPM"
177 msgstr "RPM"
178
179 #: src/lib/psensor.c:455
180 msgid "%"
181 msgstr "%"
182
183 #: src/lib/psensor.c:457 src/ui_notify.c:81
184 msgid "N/A"
185 msgstr "Ej tillgänglig"
186
187 #: src/lib/slog.c:87
188 msgid "HOME variable not set."
189 msgstr "HOME-variabel inte inställd."
190
191 #: src/lib/slog.c:96
192 msgid "Sensor log file already open."
193 msgstr "Sensorloggfil redan öppen."
194
195 #: src/lib/slog.c:105
196 #, c-format
197 msgid "Cannot open sensor log file: %s."
198 msgstr "Kan inte öppna sensorloggfil: %s"
199
200 #: src/lib/slog.c:136
201 msgid "Sensor log file not open."
202 msgstr "Sensorloggfil ej öppen."
203
204 #: src/lib/slog.c:192
205 msgid "Sensor log not open, cannot close."
206 msgstr "Sensorloggfil ej öppen, kan inte stänga."
207
208 #: src/main.c:80 src/server/server.c:88
209 #, c-format
210 msgid ""
211 "Copyright (C) %s jeanfi@gmail.com\n"
212 "License GPLv2: GNU GPL version 2 or later <http://www.gnu.org/licenses/old-"
213 "licenses/gpl-2.0.html>\n"
214 "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
215 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
216 msgstr ""
217 "Copyright (C) %s jeanfi@gmail.com\n"
218 "Licens GPLv2: GNU GPL version 2 eller senare <http://www.gnu.org/licenses/"
219 "old-licenses/gpl-2.0.html>\n"
220 "Det här är fri programvara: Du kan fritt modifiera den och distribuera den\n"
221 "Det finns INGEN GARANTI i den omfattning som medges av gällande lag.\n"
222
223 #: src/main.c:91 src/server/server.c:98
224 #, c-format
225 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
226 msgstr "Användning: %s [FLAGGA]...\n"
227
228 #: src/main.c:93
229 msgid ""
230 "Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including "
231 "temperatures and fan speeds."
232 msgstr ""
233 "Psensor är ett GTK+-program för att övervaka hårdvarusensorer, inklusive "
234 "temperaturer och fläkthastigheter."
235
236 #: src/main.c:97
237 msgid "Options:"
238 msgstr "Alternativ:"
239
240 #: src/main.c:98
241 msgid ""
242 "  -h, --help          display this help and exit\n"
243 "  -v, --version       display version information and exit"
244 msgstr ""
245 "  -h, --help          visa denna hjälp och avsluta\n"
246 "  -v, --version      visa versionsinformation och avsluta"
247
248 #: src/main.c:104
249 msgid ""
250 "  -u, --url=URL       the URL of the psensor-server,\n"
251 "                      example: http://hostname:3131"
252 msgstr ""
253 "  -u, --url=URL       URL för psensor-server,\n"
254 "                      exempelvis: http://hostname:3131"
255
256 #: src/main.c:107
257 msgid "  -n, --new-instance  force the creation of a new Psensor application"
258 msgstr "  -n, --new-instance  tvinga fram att skapa ett nytt Psensor-program"
259
260 #: src/main.c:110
261 msgid "  -d, --debug=LEVEL   set the debug level, integer between 0 and 3"
262 msgstr ""
263 "  -d, --debug=LEVEL   ställ in felsökningsnivå, heltal mellan nivå 0 och 3"
264
265 #: src/main.c:115 src/server/server.c:121
266 #, c-format
267 msgid "Report bugs to: %s\n"
268 msgstr "Rapportera fel till: %s\n"
269
270 #: src/main.c:117 src/server/server.c:123
271 #, c-format
272 msgid "%s home page: <%s>\n"
273 msgstr "%s webbplats <%s>\n"
274
275 #: src/main.c:473
276 msgid "Psensor has not been compiled with remote sensor support."
277 msgstr "Psensor har inte kompilerats med fjärrsensorstöd."
278
279 #: src/main.c:551
280 msgid "Enables debug mode."
281 msgstr "Aktivera felsökningsläge."
282
283 #: src/main.c:563 src/server/server.c:396
284 #, c-format
285 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
286 msgstr "Prova`%s --help' för mer information.\n"
287
288 #: src/main.c:576
289 msgid "A Psensor instance already exists."
290 msgstr "Det finns redan en Psensor-instans."
291
292 #: src/main.c:631
293 #, fuzzy
294 msgid "Failed to create thread for monitoring sensors"
295 msgstr "Misslyckades med att skapa katalogen %s: %s"
296
297 #: src/main.c:654 src/ui.c:97
298 msgid "translator-credits"
299 msgstr ""
300 "Launchpad Contributions:\n"
301 "  Jean-Philippe Orsini https://launchpad.net/~jfi\n"
302 "  Josef Andersson https://launchpad.net/~northar"
303
304 #: src/rsensor.c:107
305 #, c-format
306 msgid "Fail to connect to: %s"
307 msgstr "Misslyckades med att ansluta till: %s"
308
309 #: src/rsensor.c:144
310 #, c-format
311 msgid "Invalid content: %s"
312 msgstr "Ogiltigt innehåll: %s"
313
314 #: src/rsensor.c:184
315 #, c-format
316 msgid "Invalid JSON: %s"
317 msgstr "Ogiltig JSON: %s"
318
319 #: src/server/server.c:58
320 msgid "<html><body><p>Server stop requested</p></body></html>"
321 msgstr "<html><body><p>Begärde serverstopp</p></body></html>"
322
323 #: src/server/server.c:64
324 msgid ""
325 "<html><body><p>Page not found - Go to <a href='/'>Main page</a></p></body>"
326 msgstr ""
327 "<html><body><p>Hittade inte sida - Gå till <a href='/'>Huvudsida</a></p></"
328 "body>"
329
330 #: src/server/server.c:100
331 msgid ""
332 "psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely."
333 msgstr ""
334 "psensor-server är en HTTP-server för att fjärrövervaka hårdvarusensorer."
335
336 #: src/server/server.c:105
337 msgid ""
338 "  -h, --help\t\tdisplay this help and exit\n"
339 "  -v, --version\t\tdisplay version information and exit"
340 msgstr ""
341 "  -h, --help\t\tvisa denna hjälp och avsluta\n"
342 "  -v, --version\t\tvisa versionsinformation och avsluta"
343
344 #: src/server/server.c:109
345 msgid ""
346 "  -p,--port=PORT\twebserver port\n"
347 "  -w,--wdir=DIR\t\tdirectory containing webserver pages"
348 msgstr ""
349 "  -p,--port=PORT\twebbserverport\n"
350 "  -w,--wdir=DIR\t\tkatalog som innehåller webbserversidor"
351
352 #: src/server/server.c:113
353 msgid "  -d, --debug=LEVEL     set the debug level, integer between 0 and 3"
354 msgstr "  -d, --debug=LEVEL     ställ in felsökningnivån mellan 0 and 3"
355
356 #: src/server/server.c:115
357 msgid "  -l, --log-file=PATH   set the log file to PATH"
358 msgstr "  -l, --log-file=PATH   ställ in loggfilen till PATH"
359
360 #: src/server/server.c:116
361 msgid "  --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH"
362 msgstr "  --sensor-log-file=PATH ställ in loggfil för sensor till PATH"
363
364 #: src/server/server.c:117
365 msgid "  --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds)"
366 msgstr ""
367 "  --sensor-log-interval=S ställ in loggintervall för sensor till S (sekunder)"
368
369 #: src/server/server.c:313
370 #, c-format
371 msgid "HTTP Request: %s"
372 msgstr "HTTP-begäran: %s"
373
374 #: src/server/server.c:376
375 #, c-format
376 msgid "Enables debug mode: %d"
377 msgstr "Aktiverar felsökningsläge: %d"
378
379 #: src/server/server.c:405
380 #, c-format
381 msgid "Webserver directory does not exist.\n"
382 msgstr ""
383
384 #: src/server/server.c:426
385 msgid "No sensors detected."
386 msgstr "Inga sensorer hittades."
387
388 #: src/server/server.c:433
389 msgid "Failed to create Web server."
390 msgstr "Misslyckades med att skapa webbserver."
391
392 #: src/server/server.c:437
393 #, c-format
394 msgid "Web server started on port: %d"
395 msgstr "Webbserver startade på port: %d"
396
397 #: src/server/server.c:438
398 #, c-format
399 msgid "WWW directory: %s"
400 msgstr "WWW-katalog: %s"
401
402 #: src/server/server.c:439
403 #, c-format
404 msgid "URL: http://localhost:%d"
405 msgstr "URL: http://localhost:%d"
406
407 #: src/server/server.c:449
408 msgid "Failed to activate logging of sensors."
409 msgstr "Misslyckades med att aktivera sensorloggning."
410
411 #: src/ui.c:87
412 msgid "Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors"
413 msgstr "Psensor är ett GTK+-program för att övervaka hårdvarusensorer"
414
415 #: src/ui.c:90
416 #, fuzzy
417 msgid "Copyright(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.com"
418 msgstr ""
419 "Copyright(c) 2010-2014\n"
420 "jeanfi@gmail.com"
421
422 #: src/ui.c:96
423 msgid "About Psensor"
424 msgstr "Om Psensor"
425
426 #: src/ui.c:100
427 msgid "Psensor Homepage"
428 msgstr "Psensor-webbplats"
429
430 #: src/ui.c:223
431 msgid "Failed to load Psensor icon."
432 msgstr "Misslyckades med att läsa in Psensor-ikon."
433
434 #: src/ui_sensorlist.c:254
435 msgid "Hide"
436 msgstr ""
437
438 #: src/ui_sensorlist.c:264
439 msgid "Preferences"
440 msgstr "Inställningar"
441
442 #: src/ui_sensorlist.c:296
443 #, fuzzy
444 msgid "Select sensor color"
445 msgstr "Välj förgrundsfärg"
446
447 #: src/ui_notify.c:48
448 msgid "gettimeofday failed."
449 msgstr "gettimeofday misslyckades."
450
451 #: src/ui_notify.c:77
452 msgid "Temperature alert"
453 msgstr "Temperaturlarm"
454
455 #: src/ui_notify.c:79
456 #, fuzzy
457 msgid "Fan speed alert"
458 msgstr "Fläktlarm"
459
460 #: src/ui_sensorpref.c:248
461 msgid "Unknown"
462 msgstr "Okänd"
463
464 #~ msgid "About"
465 #~ msgstr "Om"
466
467 #~ msgid "Sensor Preferences"
468 #~ msgstr "Sensorinställningar"
469
470 #~ msgid "Quit"
471 #~ msgstr "Avsluta"
472
473 #~ msgid "Show"
474 #~ msgstr "Visa"
475
476 #~ msgid "Psensor - Temperature Monitor"
477 #~ msgstr "Psensor - Temperaturövervakare"
478
479 #~ msgid "_Psensor"
480 #~ msgstr "_Psensor"
481
482 #~ msgid "_Help"
483 #~ msgstr "_Hjälp"
484
485 #~ msgid "Sensor"
486 #~ msgstr "Sensor"
487
488 #~ msgid "Value"
489 #~ msgstr "Värde"
490
491 #~ msgid "Min"
492 #~ msgstr "Min"
493
494 #~ msgid "Max"
495 #~ msgstr "Max"
496
497 #~ msgid "Color"
498 #~ msgstr "Färg"
499
500 #~ msgid "Graph"
501 #~ msgstr "Graf"
502
503 #~ msgctxt "psensor"
504 #~ msgid "Right"
505 #~ msgstr "Höger"
506
507 #~ msgid "Left"
508 #~ msgstr "Vänster"
509
510 #~ msgid "Top"
511 #~ msgstr "Toppen"
512
513 #~ msgid "Bottom"
514 #~ msgstr "Botten"
515
516 #~ msgid "Edit Preferences"
517 #~ msgstr "Redigera inställningar"
518
519 #~ msgid "Hide window decoration"
520 #~ msgstr "Göm fönsterdekoration"
521
522 #~ msgid "Keep window below"
523 #~ msgstr "Håll fönster under"
524
525 #~ msgid "Enable menu"
526 #~ msgstr "Aktivera meny"
527
528 #~ msgid "Enable Unity Launcher counter"
529 #~ msgstr "Aktivera räknare för Unity-programstartare"
530
531 #~ msgid "Celsius"
532 #~ msgstr "Celsius"
533
534 #~ msgid "Fahrenheit"
535 #~ msgstr "Fahrenheit"
536
537 #~ msgid "Temperature unit:"
538 #~ msgstr "Temperaturenhet:"
539
540 #~ msgid "Position of sensors table:"
541 #~ msgstr "Sensortabellens position:"
542
543 #~ msgid "Interface"
544 #~ msgstr "Gränssnitt"
545
546 #~ msgid "Launch on session startup"
547 #~ msgstr "Starta vid sessionsuppstart"
548
549 #~ msgid "Hide window on startup"
550 #~ msgstr "Göm fönster vid uppstart"
551
552 #~ msgid "Restore window position and size"
553 #~ msgstr "Återställ fönsterposition och storlek"
554
555 #~ msgid "Startup"
556 #~ msgstr "Uppstart"
557
558 #~ msgid "Foreground:"
559 #~ msgstr "Förgrund:"
560
561 #~ msgid "Background:"
562 #~ msgstr "Bakgrund:"
563
564 #~ msgid "Background opacity:"
565 #~ msgstr "Bakgrundsgenomskinlighet:"
566
567 #~ msgid "Colors"
568 #~ msgstr "Färger"
569
570 #~ msgid "Monitoring duration:"
571 #~ msgstr "Övervakningstid:"
572
573 #~ msgid "Update interval:"
574 #~ msgstr "Uppdateringsintervall:"
575
576 #~ msgid "Measures"
577 #~ msgstr "Mätningar"
578
579 #~ msgid "<i>Min</i>"
580 #~ msgstr "<i>Min</i>"
581
582 #~ msgid "<i>Max</i>"
583 #~ msgstr "<i>Max</i>"
584
585 #~ msgid "second(s)"
586 #~ msgstr "sekund(er)"
587
588 #~ msgid "minute(s)"
589 #~ msgstr "minut(er)"
590
591 #~ msgid "Measure update interval:"
592 #~ msgstr "Uppdateringsintervall för mätning:"
593
594 #~ msgid "Enable sensors logging"
595 #~ msgstr "Aktivera sensorlogging"
596
597 #~ msgid "Sensors logging interval:"
598 #~ msgstr "Loggintervall för sensor:"
599
600 #~ msgid "seconds(s)"
601 #~ msgstr "sekund(er)"
602
603 #~ msgid "Script executed when an alarm is raised:"
604 #~ msgstr "Skript att köra vid alarm:"
605
606 #~ msgid "Sensors"
607 #~ msgstr "Sensorer"
608
609 #~ msgid "Edit Sensor Preferences"
610 #~ msgstr "Redigera sensorinställningar"
611
612 #~ msgid "Name"
613 #~ msgstr "Namn"
614
615 #~ msgid "Type:"
616 #~ msgstr "Typ:"
617
618 #~ msgid "Chip:"
619 #~ msgstr "Chip:"
620
621 #~ msgid "Name:"
622 #~ msgstr "Namn:"
623
624 #~ msgid "Id:"
625 #~ msgstr "Id:"
626
627 #~ msgid "Draw sensor curve"
628 #~ msgstr "Rita sensorkurva"
629
630 #~ msgid "Color:"
631 #~ msgstr "Färg:"
632
633 #, fuzzy
634 #~ msgid "Display sensor in the list of sensors"
635 #~ msgstr "Visa sensor i meny"
636
637 #~ msgid "Activate desktop notifications"
638 #~ msgstr "Aktivera skrivbordsnotifiering"
639
640 #~ msgid "High threshold:"
641 #~ msgstr "Högt tröskelvärde:"
642
643 #~ msgid "-1"
644 #~ msgstr "-1"
645
646 #~ msgid "Low threshold:"
647 #~ msgstr "Lågt tröskelvärde:"
648
649 #~ msgid "Alarm"
650 #~ msgstr "Alarm"
651
652 #~ msgid "Display sensor in the menu"
653 #~ msgstr "Visa sensor i meny"
654
655 #~ msgid "Display sensor in the label (experimental)"
656 #~ msgstr "Visa sensor i etiketten (experimentell)"
657
658 #~ msgid "Application Indicator"
659 #~ msgstr "Programindikator"
660
661 #~ msgid ""
662 #~ "NVIDIA proprietary driver not used or cannot retrieve NVIDIA GPU "
663 #~ "temperature."
664 #~ msgstr ""
665 #~ "Proprietär NVIDIA-drivrutin ej använd, eller kan inte hämta NVIDIA GPU-"
666 #~ "temperatur."