Ț•L|eÜp8qDȘDïB4^wkÖ0BEsUčh x z *Ž )č *ă  & E ` €   J¶ 6 "8 [ c '‚ Ș É á ï ó ę- + 0 D [ &r ™ %¶ Ü %ù 6 GQbv z…š%čß èô9=?e}ăçû"3V&hš°ÇÏáJ`És@=O~BÎNa`mÂ50DfX«ejl6/¶3æ+0&\ƒŸ»PĐ5!#W{"ƒ$Š+Ëś !7Yty•%”-Û& +0+\2ˆ»Ù ëő -8P!k ™š3șAîp0Ą„ŸÚ*ó'-Unu’š ȘËMæ{4F=@,)$;#E!L3 97(*D - 6' J.&K15?+8 A"GH<:2BCI 40/>% --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s> %s: Cannot get value of subfeature %s: %s.%s: Cannot open connection to X11 server.%s: Failed to retrieve NVIDIA information.%s: Wrong feature type.%s: failed to open connection.%s: failed to open socket.%s: initialization failure: %s.%s: sk_disk_open() failure: %s.%s: wrong string: %s.

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

A Psensor instance already exists.AMD CPUAMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.About PsensorCPUCannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.Copyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. DiskEnables debug mode.Enables debug mode: %dFail to connect to: %sFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to create the directory %s: %sFailed to load Psensor icon.Failed to save configuration file %s.HOME variable not set.HTTP Request: %sIntel CPUInvalid JSON: %sInvalid content: %sN/ANVIDIA GPUNo sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:PreferencesPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.RPMReport bugs to: %s Sensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.Temperature alertTry `%s --help' for more information. URL: http://localhost:%dUnknownUsage: %s [OPTION]... VIA CPUWWW directory: %sWeb server started on port: %dgettimeofday failed.psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.translator-creditsProject-Id-Version: psensor 1.0.0.0 Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2016-06-03 13:48+0200 PO-Revision-Date: 2014-09-20 11:26+0000 Last-Translator: Jean-Philippe Orsini Language-Team: Swedish Language: sv MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-21 08:56+0000 X-Generator: Launchpad (build 17196) Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1); --sensor-log-file=PATH stÀll in loggfil för sensor till PATH --sensor-log-interval=S stÀll in loggintervall för sensor till S (sekunder) -d, --debug=LEVEL stÀll in felsökningnivÄn mellan 0 and 3 -d, --debug=LEVEL stÀll in felsökningsnivÄ, heltal mellan nivÄ 0 och 3 -h, --help visa denna hjÀlp och avsluta -v, --version visa versionsinformation och avsluta -h, --help visa denna hjÀlp och avsluta -v, --version visa versionsinformation och avsluta -l, --log-file=PATH stÀll in loggfilen till PATH -n, --new-instance tvinga fram att skapa ett nytt Psensor-program -p,--port=PORT webbserverport -w,--wdir=DIR katalog som innehÄller webbserversidor -u, --url=URL URL för psensor-server, exempelvis: http://hostname:3131%%s webbplats <%s> %s: kan inte hÀmta vÀrdet för underegenskap %s: %s.%s: Kan inte öppna anslutning till X11-server.%s: Misslyckades med att hÀmta NVIDIA-information.%s: fel egenskapstyp.%s: misslyckades med att öppna anslutning.%s: misslyckades med att öppna uttag.%s: initialiseringsfel: %s.%s: sk_disk_open()-fel: %s.%s: fel strÀng: %s.

Hittade inte sida - GĂ„ till Huvudsida

BegÀrde serverstopp

Det finns redan en Psensor-instans.AMD CPUAMD: kan inte hitta ADL-bibliotek.AMD: kan inte hÀmta antal adaptrar.AMD: misslyckades med att initialisera ADL.AMD: saknar ADL API.Om PsensorCPUKan inte öppna loggfil: %sKan inte öppna sensorloggfil: %sCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com Licens GPLv2: GNU GPL version 2 eller senare Det hÀr Àr fri programvara: Du kan fritt modifiera den och distribuera den Det finns INGEN GARANTI i den omfattning som medges av gÀllande lag. DiskAktivera felsökningslÀge.Aktiverar felsökningslÀge: %dMisslyckades med att ansluta till: %sMisslyckades med att aktivera sensorloggning.Misslyckades med att skapa webbserver.Misslyckades med att skapa katalogen %s: %sMisslyckades med att lÀsa in Psensor-ikon.Misslyckades med att spara konfigurationsfilen %s.HOME-variabel inte instÀlld.HTTP-begÀran: %sIntel CPUOgiltig JSON: %sOgiltigt innehÄll: %sEj tillgÀngligNVIDIA GPUInga sensorer hittades.Antal AMD/ATI-adaptrar: %dAntal aktiva AMD/ATI-adaptrar: %dAlternativ:InstÀllningarPsensor-webbplatsPsensor har inte kompilerats med fjÀrrsensorstöd.Psensor Àr ett GTK+-program för att övervaka hÄrdvarusensorerPsensor Àr ett GTK+-program för att övervaka hÄrdvarusensorer, inklusive temperaturer och flÀkthastigheter.RPMRapportera fel till: %s Sensorloggfil redan öppen.Sensorloggfil ej öppen.Sensorloggfil ej öppen, kan inte stÀnga.TemperaturlarmProva`%s --help' för mer information. URL: http://localhost:%dOkÀndAnvÀndning: %s [FLAGGA]... VIA CPUWWW-katalog: %sWebbserver startade pÄ port: %dgettimeofday misslyckades.psensor-server Àr en HTTP-server för att fjÀrrövervaka hÄrdvarusensorer.Launchpad Contributions: Jean-Philippe Orsini https://launchpad.net/~jfi Josef Andersson https://launchpad.net/~northar