D<a\8DD_B^kF0EU)h*)) *S ~   J 6Q " '  ) 7 P q 'o  &  : Q b s  %  9 =Ee"9\&nJ^qAVTOM`Is:LYPogi2.' % Ef{T@+/+[. ".#R*R }#7%/#Uy' !,HDFvKO(d'9*2KT lx'Uz?39.B*&/7; ,%D< 61 :+!4$02A )("#5=>-8 C'@ --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s> %s: Cannot get value of subfeature %s: %s.%s: Cannot open connection to X11 server.%s: Failed to retrieve NVIDIA information.%s: Wrong feature type.%s: failed to open connection.%s: failed to open socket.%s: initialization failure: %s.%s: wrong string: %s.

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

A Psensor instance already exists.AMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.About PsensorCannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.Copyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Copyright(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.comEnables debug mode.Enables debug mode: %dFail to connect to: %sFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to load Psensor icon.HOME variable not set.HTTP Request: %sInvalid JSON: %sInvalid content: %sN/ANo sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:PreferencesPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.RPMReport bugs to: %s Sensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.Temperature alertTry `%s --help' for more information. URL: http://localhost:%dUnknownUsage: %s [OPTION]... WWW directory: %sWeb server started on port: %dgettimeofday failed.psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.translator-creditsProject-Id-Version: psensor Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2016-06-03 13:48+0200 PO-Revision-Date: 2014-09-20 11:25+0000 Last-Translator: Jean-Philippe Orsini Language-Team: Dutch Language: nl MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-21 08:56+0000 X-Generator: Launchpad (build 17196) --sensor-log-file=PATH stel het sensorlogboekbestand in op PATH --sensor-log-interval=S stel de tussenpoze voor het sensorlogboek in op S (seconden) -d, --debug=LEVEL stel het foutopsporingsniveau in, integer tussen 0 en 3 -d, --debug=LEVEL stel het foutopsporingsniveau in, integer tussen 0 en 3 -h, --help toon deze hulptekst en sluit af -v, --version toon versie-infomatie en sluit af -h, --help toon deze hulpinformatie en sluit af -v, --version toon versie-informatie en sluit af -l, --log-file=PATH stel het logboekbestand in op PATH -n, --new-instance forceer het aanmaken van een nieuwe Psensor-toepassing -p,--port=PORT webserverpoort -w,--wdir=DIR map die webserverpagina's bevat -u, --url=URL het webadres van de psensor-server, voorbeeld: http://hostname:3131%Webpagina van %s: <%s> %s: kan waarde van subfunctie %s niet bepalen: %s.%s: Kan verbinding met X11-server niet openen.%s: Kon Nvidia-informatie niet ophalen.%s: verkeerd functietype.%s: kon verbinding niet openen.%s: kon contactpunt niet openen.%s: opstartfout: %s.%s: verkeerde tekenreeks: %s.

Pagina niet gevonden - ga naar Hoofdpagina

Stilzetting van server verzocht

Er bestaat reeds een instantie van Psensor.AMD: kan ADL-bibliotheekbestand niet vindenAMD: kan het aantal videokaarten niet bepalen.AMD: kon ADL niet initialiseren.AMD: ontbrekende ADL's API.Over PsensorKan logboekbestand niet openen: %sKan logboekbestand van sensor niet openen: %s.Auteursrecht (C) %s jeanfi@gmail.com Licentie GPLv2: GNU GPL versie 2 of nieuwer Dit is vrije programmatuur: u mag hem wijzigen en doorgeven. Er zit geen garantie op, voor zover de wet dat toestaat. Auteursrecht(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.comSchakelt foutopsporingsmodus in.Schakelt foutopsporingsmodus in: %dKon niet verbinden met: %sKon logboeken bijhouden niet inschakelen voor sensoren.Kon geen webserver maken.Kon pictogram van Psensor niet laden.Variabele voor HOME niet ingesteld.HTTP-verzoek: %sOngeldige JSON: %sOngeldige inhoud: %sN.v.t.Geen sensoren bespeurd.Aantal AMD/ATI-videokaarten: %dAantal actieve AMD/ATI-videokaarten: %dOpties:VoorkeurenThuispagina van PsensorPsensor os niet gecompileerd met ondersteuning voor sensoren op afstand.Psensor is een GTK+ toepassing voor het bewaken van apparatuursensorenPsensor is een GTK+ toepassing voor het bewaken van apparatuursensoren, inclusief temperaturen en ventilatorsnelheden.RPMMeld fouten aan: %s Logboekbestand van sensor is al geopend.Logboekbestand van sensor niet geopend.Logboekbestand van sensor niet geopend, kan niet sluiten.TemperatuurwaarschuwingProbeer '%s --help' voor meer informatie. URL: http://localhost:%dOnbekendGebruik: %s [OPTIE]... WWW-map: %sWebserver gestart op poort: %dgettimeofday (tijdbepaling) is mislukt.psensor-server is een HTTP-server voor het bewaken van apparatuursensoren op afstand.Launchpad Contributions: Jean-Philippe Orsini https://launchpad.net/~jfi Pjotr12345 https://launchpad.net/~computertip