y8 89 Dr D B ^? k 0 E; U h @ B *V ) *    (HJ^6  "'8`   *06=D'Bj ,&Cj   *;Oapt%! <Hf9w=eUZ^ r("19SXj&| )/8 MJW  AkVOMT`s:wLPoP2. '<d~ T@G  ++. %Fb gt" ". " ( / 7 *7!4b!!!!%!"-" ?"#`""7""%" #"##*#N#_#{########$%$<$E$I$\$c$h$n$$'$$$ $$%H1%Fz%v% 8&B&F&%[&=&&&(&''9('b'6k''''*''((((C([( b(n((('( (U( ') 2)z>)O;m_,/a&"ZdkDylwHG+-V 3e89?R0.  =Et)\u<:nCj J`ox!L]1F[p52^h@Nb(fgrIAM*Tc#U6'4%q$XQW S B>vP7KiYs --sensor-log-file=PATH set the sensor log file to PATH --sensor-log-interval=S set the sensor log interval to S (seconds) -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -d, --debug=LEVEL set the debug level, integer between 0 and 3 -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -h, --help display this help and exit -v, --version display version information and exit -l, --log-file=PATH set the log file to PATH -n, --new-instance force the creation of a new Psensor application -p,--port=PORT webserver port -w,--wdir=DIR directory containing webserver pages -u, --url=URL the URL of the psensor-server, example: http://hostname:3131%%s home page: <%s> %s: Cannot get value of subfeature %s: %s.%s: Cannot open connection to X11 server.%s: Failed to retrieve NVIDIA information.%s: Wrong feature type.%s: failed to open connection.%s: failed to open socket.%s: initialization failure: %s.%s: wrong string: %s.

Page not found - Go to Main page

Server stop requested

MaxMinA Psensor instance already exists.AMD: cannot found ADL library.AMD: cannot get the number of adapters.AMD: failed to initialize ADL.AMD: missing ADL's API.AboutAbout PsensorActivate desktop notificationsAlarmBackground opacity:Background:Cannot open log file: %sCannot open sensor log file: %s.Chip:ColorColor:ColorsCopyright (C) %s jeanfi@gmail.com License GPLv2: GNU GPL version 2 or later This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Copyright(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.comDisplay sensor in the menuDraw sensor curveEdit PreferencesEdit Sensor PreferencesEnable Unity Launcher counterEnable menuEnable sensors loggingEnables debug mode.Enables debug mode: %dFail to connect to: %sFailed to activate logging of sensors.Failed to create Web server.Failed to load Psensor icon.Foreground:GraphHOME variable not set.HTTP Request: %sHide window decorationHide window on startupHigh threshold:Id:InterfaceInvalid JSON: %sInvalid content: %sKeep window belowLow threshold:MaxMeasure update interval:MeasuresMinMonitoring duration:N/ANameName:No sensors detected.Number of AMD/ATI adapters: %dNumber of active AMD/ATI adapters: %dOptions:Position of sensors table:PreferencesPsensor - Temperature MonitorPsensor HomepagePsensor has not been compiled with remote sensor support.Psensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensorsPsensor is a GTK+ application for monitoring hardware sensors, including temperatures and fan speeds.QuitRPMReport bugs to: %s Restore window position and sizeScript executed when an alarm is raised:SensorSensor PreferencesSensor log file already open.Sensor log file not open.Sensor log not open, cannot close.SensorsSensors logging interval:ShowTemperature alertTemperature unit:Try `%s --help' for more information. Type:URL: http://localhost:%dUnknownUpdate interval:Usage: %s [OPTION]... ValueWWW directory: %sWeb server started on port: %d_Help_Psensorgettimeofday failed.minute(s)psensor-server is an HTTP server for monitoring hardware sensors remotely.second(s)seconds(s)translator-creditsProject-Id-Version: psensor Report-Msgid-Bugs-To: jeanfi@gmail.com POT-Creation-Date: 2014-09-21 18:26+0200 PO-Revision-Date: 2014-09-20 11:25+0000 Last-Translator: Jean-Philippe Orsini Language-Team: Dutch Language: nl MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-21 08:56+0000 X-Generator: Launchpad (build 17196) --sensor-log-file=PATH stel het sensorlogboekbestand in op PATH --sensor-log-interval=S stel de tussenpoze voor het sensorlogboek in op S (seconden) -d, --debug=LEVEL stel het foutopsporingsniveau in, integer tussen 0 en 3 -d, --debug=LEVEL stel het foutopsporingsniveau in, integer tussen 0 en 3 -h, --help toon deze hulptekst en sluit af -v, --version toon versie-infomatie en sluit af -h, --help toon deze hulpinformatie en sluit af -v, --version toon versie-informatie en sluit af -l, --log-file=PATH stel het logboekbestand in op PATH -n, --new-instance forceer het aanmaken van een nieuwe Psensor-toepassing -p,--port=PORT webserverpoort -w,--wdir=DIR map die webserverpagina's bevat -u, --url=URL het webadres van de psensor-server, voorbeeld: http://hostname:3131%Webpagina van %s: <%s> %s: kan waarde van subfunctie %s niet bepalen: %s.%s: Kan verbinding met X11-server niet openen.%s: Kon Nvidia-informatie niet ophalen.%s: verkeerd functietype.%s: kon verbinding niet openen.%s: kon contactpunt niet openen.%s: opstartfout: %s.%s: verkeerde tekenreeks: %s.

Pagina niet gevonden - ga naar Hoofdpagina

Stilzetting van server verzocht

MaxMinEr bestaat reeds een instantie van Psensor.AMD: kan ADL-bibliotheekbestand niet vindenAMD: kan het aantal videokaarten niet bepalen.AMD: kon ADL niet initialiseren.AMD: ontbrekende ADL's API.OverOver PsensorBureaubladmeldingen inschakelenAlarmOndoorzichtigheid van achtergrond:Achtergrond:Kan logboekbestand niet openen: %sKan logboekbestand van sensor niet openen: %s.Chip:KleurKleur:KleurenAuteursrecht (C) %s jeanfi@gmail.com Licentie GPLv2: GNU GPL versie 2 of nieuwer Dit is vrije programmatuur: u mag hem wijzigen en doorgeven. Er zit geen garantie op, voor zover de wet dat toestaat. Auteursrecht(c) 2010-2014 jeanfi@gmail.comSensor tonen in het menu van de ToepassingsindicatorSensor-curve tekenenVoorkeuren bewerkenSensorvoorkeuren bewerkenTeller voor Unity-starter inschakelenMenu inschakelenLogboeken bijhouden inschakelen voor sensorenSchakelt foutopsporingsmodus in.Schakelt foutopsporingsmodus in: %dKon niet verbinden met: %sKon logboeken bijhouden niet inschakelen voor sensoren.Kon geen webserver maken.Kon pictogram van Psensor niet laden.Voorgrond:GrafiekVariabele voor HOME niet ingesteld.HTTP-verzoek: %sVensteromlijsting verbergenVenster bij opstarten verbergenDrempel voor hoog:Id:BedieningsschilOngeldige JSON: %sOngeldige inhoud: %sHoud venster eronderDrempel voor laag:MaxTussenpoze voor bijwerken van meting:MetingenMinDuur van bewaking:N.v.t.NaamNaam:Geen sensoren bespeurd.Aantal AMD/ATI-videokaarten: %dAantal actieve AMD/ATI-videokaarten: %dOpties:Positie van sensorentabel:VoorkeurenPsensor - TemperatuurbewakerThuispagina van PsensorPsensor os niet gecompileerd met ondersteuning voor sensoren op afstand.Psensor is een GTK+ toepassing voor het bewaken van apparatuursensorenPsensor is een GTK+ toepassing voor het bewaken van apparatuursensoren, inclusief temperaturen en ventilatorsnelheden.AfsluitenRPMMeld fouten aan: %s Vensterpositie en -grootte herstellenScript dat wordt uitgevoerd wanneer er een alarm plaatsvindt:SensorSensorvoorkeurenLogboekbestand van sensor is al geopend.Logboekbestand van sensor niet geopend.Logboekbestand van sensor niet geopend, kan niet sluiten.SensorenTussenpoze voor bijhouden van logboeken voor sensoren:TonenTemperatuurwaarschuwingTemperatuureenheid:Probeer '%s --help' voor meer informatie. Soort:URL: http://localhost:%dOnbekendTussenpoze voor bijwerken:Gebruik: %s [OPTIE]... WaardeWWW-map: %sWebserver gestart op poort: %d_Hulp_Psensorgettimeofday (tijdbepaling) is mislukt.minu(u)t(en)psensor-server is een HTTP-server voor het bewaken van apparatuursensoren op afstand.seconde(n)seconden(s)Launchpad Contributions: Jean-Philippe Orsini https://launchpad.net/~jfi Pjotr12345 https://launchpad.net/~computertip